Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad eater do češtiny

eater = kuřák; jedlík; jablko k jídlu; ovoce vhodné k jídlu za syrova; syrové ovoce (jedlé); poživač; jedlický; restaurace
stone eater = živočich vrtající kameny; datlovka vrtavá;

Příklady překladu slova "eater" z webu:

Sally'd become a slow eater of late.  Sally se v poslední době dost opožďovala s jídlem.
I wanted to kill this dung eater myself.  Sám jsem měl chuť toho mrchožrouta zabít.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoreccentric   echelon   eclipse   ecology   economic   economic growth   economical   economics