Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad easiness; easing; east; eastward do češtiny


easiness = ochota, nenucenost, snadnost, lehkost, lhostejnost, nevšímavost, lajdáctví, ochablost (ekon.)

easing = uklidňující, nadzvednutí, zeslabení, povolení, odlehčení, ulehčení, popuštění, uklidnění, zmírnění, přechodové zakřivení

east = východní (v zeměpisných jménech), východně, východním směrem, na východ, obrácený k východu, směřovat na východ

eastward = východně, k východu (směřující), směrem k východu, obrácený k východu, východní směr, vý chod


Next: easy; easy-going; eat; eatable    escutcheon; esoteric; especial