Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad earmark; earn; earning; earth-born do češtiny


earmark = značkovat (na uchu, hlavně ovce), vybrat (a poznačit), vyčlenit, dát stranou, označkovat, vyznačit, rezervovat, značka, označení, určit (vyčlenit, rozhodnout o účelu), určovat (4. p.), označovat

earn = vynést, vydělat si, zasloužit si, vynášet, přinést, dopracovat se, dopracovávat se, dostávat, zasloužit, získat, vysloužit si, nabýt

earning = výdělek, příjem, dividenda, týkající se výdělku, výdělečný, vydělávající, dostávající (4. p.), výtěžek, vydělání


Next: earthbound; earthenware; earthly    eruptive; escalate; escalator; escapement