Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad earful do češtiny

earful = porce; odpověď; co proto; svůj díl; domluva; pokárání; výtka; rada; hodnost panství
give an earful = vyslechnout;

Příklady překladu slova "earful" z webu:

He gave 'em an earful and got on the horn to me.  Pěkně je všechny seřval a zavolal mě.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorearlier   earliest   early   early warning   earned   earner   earnest   earnings