Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad eager; eagerness; ear; earldom do češtiny


eager = chtivý, nedočkavý, posedlý, netrpělivý, dychtivý, svěží (zast.), čerstvý, napjatý, rozdychtěný, chtivý dostat

eagerness = horlivost, chtivost, nedočkavost, netrpělivost, lačnost, snaživost

ear = sluch, poutko, klas, závěs, smyčka, sluchový, ušní, naivní, ještě mokrý za ušima, sťatý, namazaný (opilý), slyšení

earldom = hrabství, titul panství, titul hraběte, hodnost, hodnost hraběte, panství hraběte, hraběcí titul


Next: earmark; earn; earning; earth-born    erudition; erupt; erupted; eruption