Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad dying; dyke; dynamite; dysfunction do češtiny


dying = umírání, chýlící se ke konci, pronesený před smrtí, pronesený na smrtelné posteli, poslední, barvení, týkající se smrti, hynoucí, smrtelný, úmrtí, mroucí, skomíravý

dyke = hráz, násep, žíla (geol.), lesbička, pryžový odpad, pravá žíla, pochva, inundační hráz, ohrázování, pobřežní hráz, val, výhon

dynamite = nabít dynamitem, vyhodit do vzduchu, zničit, dynamitový, aktivní osoba


Next: eager; eagerness; ear; earldom    erratic; erroneous; eructation; erudite