Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad dutifulness; duty; duty-free; dwarf do češtiny


dutifulness = řádný, svědomitý, poslušný, oddaný, věrný

duty = vybírat clo, oddanost, služba (pravidelná), clo, daň (dědická, zvláště), poplatek, výkon, poslušnost, uctivost, úcta, dávka, branná povinnost

duty-free = prostý cla, osvobozený od cla, osvobozený od poplatků, bezcelně, bez cla, nepodléhající clu, beze cla, bezcelný, prostý poplatek


Next: dwarfish; dwarfism; dwell; dwindle    erase; erasing; erasure; erecting