Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad duties do češtiny

duties = služba; poplatky; pracovní povinnosti; poslušný
abolish duties = zrušit cla; odstranit cla;
death duties = dědické poplatky; dědické dávky; dědické daně; dědická daň;
execute duties = plnit povinnosti; vykonávat povinnosti;
perform duties = plnit povinnosti; vykonávat úkoly; vykonávat povinnosti;

Příklady překladu slova "duties" z webu:

My duties are assumed by others.  Mé povinnosti přešly na ostatní.
Learn your duties well, and carry them out exactly.  Učte se svým povinnostem a plňte je přesně.
However, their differing duties sometimes produced a clash.  Jejich odlišné povinnosti však občas vyvolávaly konflikty.
They take their escort duties seriously.  Povinnosti průvodců berou velmi vážně.
The engineers went about their duties calmly.  Obsluha dělala svou práci klidně.
You, of course, refer to my duties as planetologist.  Vy samozřejmě narážíte na moje povinnosti planetologa.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordwelling   dynamic   dynamics   dynamo   dynamometer   dysentery   each other   eagle