Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad dust; dustiness; dusty; dutiful do češtiny


dust = prašný, oprašovat, troška, oprášit, utřít prach, prachy, vyprášit, oklepat, poprášit, rozprášit, mračno prachu, smetí

dustiness = zaprášenost, práškovitost, ubohost, žalostnost, marnost, bouřlivost, vyschlost (přen.), neplodnost (přen.), jalovost (přen.), suchost (přen.), nezajímavost (přen.), nudnost (přen.)

dusty = pokrytý prachem, práškovitý, ubohý, bídný, zaprášený, plný prachu, otřelý (přen.), žalostný, matný, větrný, suchý, neplodný


Next: dutifulness; duty; duty-free; dwarf    equivocation; era; eradicate; eradication