Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad durable; dusk; duskiness; dusky do češtiny


durable = trvalý, odolný, neměnný, trvající, vytrvalý, bytelný

dusk = soumrak, setmění, přítmí, modročervená barva, stmívat se, šeřit se, tma, smrákání, šeření

duskiness = setmělost, temnost, začernalost, zahnědlost, snědost, zachmuřenost, ponurost, šero, setmění, soumrak

dusky = šerý, sešeřelý, setmělý, tmavý, snědý, zahnědlý, ponurý, zachmuřený, začernalý, modročervená barva, zašedlý, soumračný


Next: dust; dustiness; dusty; dutiful    equivocal; equivocality; equivocate