Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad dugout; dull; dullard; dulling do češtiny


dugout = zákop, zemljanka, kánoe, hospodářská nádrž, úkryt, výkop

dull = hloupý, těžkopádný, otupit se, otupit, těžko chápavý, mdlý, bezvýznamný, kalný, zasmušilý, mrtvý (o období), chmurný (počasí), bez větru

dullard = tupohlavec, hlupák, omezenec, tupý, prosťáček

dulling = otupující se, matování, utišení, tupení, zeslabení, zakalení, ztráta lesku


Next: dullness; dulness; duly; dumb    episode; epistolary; epithet; epitome