Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad drenched do češtiny

drenched = promočený; promoklý; mokrý; liják
get drenched = promoknout; zmoknout;

Příklady překladu slova "drenched" z webu:

He was drenched with sweat.  Obléval ho pot.
His hands were drenched in blood.  Ruce měl zmáčené krví.
The man's cloak was drenched with blood.  Plášť měl nasáklý krví.
In a moment he was drenched by the falling sheets of rain.  Vmžiku ho zaplavily proudy deště.
I woke up, tangled up in the sheets, drenched in sweat.  Probudil jsem se zamotaný do povlečení a zbrocený potem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordress   dressed   dresser   dressing   dribble   dribbling   dried   drier