Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad downright; downstairs; downstream; downswing do češtiny


downright = přímý, naprostý, vyslovený, poctivý, úplný, vyložený, hned bez okolků, jednoznačný, kategorický, svislý, úplně, vyloženě

downstairs = dole (pod schody), přízemí, v přízemí (umístěný), do přízemí, na zemi, obyvatelé přízemí, při zemi, po schodech dolů, přízemní, dolejší

downstream = po proudu (směřující), řeka, odcházející signál, po vodě, uvažovaný dopravní směr, směřující po proudu, dolní, povodní, výtlačný, poproudový, ve směru toku


Next: downtime; downtown; downtrodden; downward    encouragement; encroach; encroachment