Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad downdraft; downer; downfall; downgrade do češtiny


downdraft = sestupný proud, klesavý proud, klesavý, sestupný, spádový

downer = neduživé zvíře, otrava (nudný člověk), deprimující zážitek, sedativum, utišující droga, svačina

downfall = liják (náhlý), zánik, past (na zvěř), zkáza, vánice, příčina neštěstí, zhouba, úpadek, pádový, zanikání, lijavec, spadnutí


Next: downiness; download; downpipe; downpour    enclosed; enclosing; encode; encompass