Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad down-time; down-to-earth; downbeat; downcast do češtiny


down-time = postroj, prostoj, prostojový, ztrátový čas, odstavení, přestávka, neproduktivní doba

down-to-earth = přízemní, praktický, každodenní, všední, střízlivý, prozaický

downbeat = první doba (hud.), těžká doba, pokles, deprese, pochmurný, depresivní

downcast = sklíčený, ventilační šachta, pokles (geol.), skleslý, klesající (geol.), deprimovaný, větrací šachta (v dole), schlíplý, malátný, zkormoucený, zapadlý, převržení


Next: downdraft; downer; downfall; downgrade    enchantment; enchase; encircle; enclose