Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad doubtful; doubtless; douche; doughnut do češtiny


doubtful = nejistý, nejasný, neurčitý, problematický, požívající pochybné pověst, pochybné pověsti, nerozhodný, pochybovačný, dubiózní, sporný

doubtless = nepochybný, nesporný, jistý, nesporně, pravděpodobně, nebojácný

douche = sprchovat, osprchovat, sprchovat se, vyplachovat, výplach orgánu, sprchový, postříkání, stříkání, postříkat, stříkat, kropení, osprchovat se


Next: dour; douse; dove; dovetail    enact; enactment; enamelling; encamp