Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad doubleness; doubler; doublet; doubling do češtiny


doubleness = neupřímnost, obojetnost, faleš, pokrytectví, dvojitost, dvojsmyslnost

doubler = zdvojovadlo, sdružovací stroj, skací stroj, sekací stroj, družicí stroj, výztuha, mezipodšívka, dvojitá součást, zdvojovač kmitočtu

doublet = kabátec (zpravidla vyšívaný, hist.), pár, dvojice, kazajka, duplikát, dublet, elementární dipól, falešný drahokam, jeden z páru, dvojitá slabika, dvojtvar, druhotvar


Next: doubtful; doubtless; douche; doughnut    emulous; emulsion; enable; enabled