Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad double-dealing; double-deck; double-decker do češtiny


double-dealing = falešnost, licoměrnost, obojetnost, neupřímnost, dvojaký, obojaký, nepoctivý, obojakost, ramenářský

double-deck = dvoupalubní (loď ap.), poschoďový (železniční vagon ap.), dvoupodlažní, jednopatrový, dvouplošinový, jednoposchoďový


Next: double-faced; double-quick; double-talk    empiricism; employ; emporium; empties