Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad donation; done; donkey; doodad do češtiny


donation = darování (též pozemku), věnování, rozdílení, rozdávání, darování pozemku, věnování darem, darovaný pozemek, darový, dárcovství, peněžitý dar, peněžní dar, obdarování

done = dělaný, uděláno, hotový, učiněn, vykonaný, udělán, hotovo

donkey = saňový naviják, pomocné parní čerpadlo, parní kotelní napáječka, navíjedlo, oslí, motor, osel domácí

doodad = takového (něco), věc, tentononc, serepatičky, takový tento


Next: doodle; doof; doom; door    embossed; embossment; embouchure; embracement