Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad domiciliation; dominant; dominate; domineering do češtiny


domiciliation = ubytování, usídlení, domicilování, stálé bydliště, umístění

dominant = převládající, rozhodující, dominanta (též hud.), převládající složka, nejvlivnější, předrůstavý strom, mající převahu, vládnoucí, hlavní složka, předrůstavý, převažující, dominující

dominate = ovládat, vládnout, převládat, panovat, být hlavní složkou, zmocnit se, čnět, tyčit se, být nadřazen, ovládnout, vévodit (přen.), podrobit


Next: dominion; domino; don; donate    emblaze; emblazon; emblematist; embodiment