Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad domicile; domiciled; domiciliate do češtiny


domicile = sídlo, domov, sídlo podniku, domicil, adresa bydliště, domovská obec, umístit směnku, místo splacení směnky, místo trvalého pobytu, řádné bydliště, země trvalého bydliště, usídlit

domiciled = usedlý, umístěný, bydlící, bytem, domicilovaný

domiciliate = ubytovat se, usadit, usadit se, usídlit, usídlit se, ochočit


Next: domiciliation; dominant; dominate; domineering    embedding; embellish; embellishment; embers