Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad doeskin; doffing; dog; dog's-meat do češtiny


doeskin = srnčina, vlněná šatovka, polovlněná šatovka, laní kůže, jelenice

doffing = smekající, odtrhávání konví, snímání, smek, snímací, snímající

dog = skoba (trámová), západka, psí, chlapík, ničema, hák, doraz (odb.), trojnožka, jít v patách, jít po stopě za kým (jako pes), pronásledovat, být v patách

dog's-meat = podřadné maso, vnitřnosti, droby, psí maso, koňské maso


Next: dogfight; doggery; doggy; doldrums    emanate; emanation; emancipate; emancipation