Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad doctrine; documentary; dodder; doddered do češtiny


doctrine = nauka, teorie, dogma, učení, vojenská věda

documentary = dokumentární, prokázaný, psaný, písemný, písemně doložený, listinný, komentář, doložený, dokumentární program, dokumentární snímek, doložený písemně, krátkometrážní film

dodder = chvět se, třást se, vléct se namáhavě, ploužit se, belhat se, kokotice povázka

doddered = neduživý, sešlý, senilní, uschlý, s uschlými větvemi


Next: dodge; dodging; dodgy; dodo    elusive; elusiveness; elute; elution