Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad diverter do češtiny

diverter = odchylovač; shrnovač; svodič; usměrňovač; odvaděč; pirátský tok; paralelní odpor; přepínač odboček vinutí
surge diverter = bleskojistka; svod rázových vln; svodič přepětí;
dividend   divider   diving   division   divisor   divorce   dizzy   do for