Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad diverse; diversify; divert; diverting do češtiny


diverse = rozličný, různý, rozmanitý, různého druhu, rozdílný, odlišný

diversify = rozlišovat, zpestřit, obměňovat, střídat, oživit, střídat plodiny (zeměd.), rozložit riziko (investiční, ekon.), obměnit, rozdělit riziko, odlišit se, rozšířit svou činnost, odlišit

divert = odvést (4. p.), rozptýlit, pobavit, převést, odvrátit, odchýlit, bavit, zabavit, rozptylovat se, uhnout, vyšinout, odklonit se


Next: divestiture; divide; divided; dividing    elicitation; elide; eligibility; eligibleness