Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad divergent do češtiny

divergent = divergentní; odlišný; rozbíhavý; odchylující se; odchylný; rozbíhající se; různosměrný; rozcházející se; rozdílný; rozptylka
squint divergent = divergentní strabismus; rozbíhavé šilhání;
strabismus divergent = divergentní strabismus; rozbíhavý strabismus;
diversification   diversion   diversity   diverter   dividend   divider   diving   division