Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad divergence do češtiny

divergence = odlišnost; divergence; úchylka; odchylka; rozbíhavost; neshoda; rozdíl; odklon; divergovat; vzrůst; rozbíhání se; zvíření; rozbíhání; různoběžnost; divergentnost; odchylnost; rozdílnost; rozbíhání se
half-peak divergence = úhel poloviční svítivosti; poloviční divergence;
divergent   diversification   diversion   diversity   diverter   dividend   divider   diving