Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad diver; diverge; diverging; divers do češtiny


diver = skokan do vody, potáplice (zool.), zloděj, potápka, letoun střela, potápěčský, potápěčka

diverge = rozbíhat se, odchýlit se, odchýlit se od normálu, vychýlit, divergovat, odchýlit se od normy, odbočit, přejít, lišit se, rozběhnout se, uchýlit se, nesouhlasit

diverging = lišící se, rozdvojení, rozdvojka, rozbíhání, rozcházení, rozdělování

divers = několik, někteří, rozdílný, rozmanitý, rozličný, odlišný


Next: diverse; diversify; divert; diverting    elf; elfin; elfish; elicit