Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad disunite; disunity; disvalue; ditcher do češtiny


disunite = rozbít jednotu, odtrhnout od sebe, znepřátelit, rozdělit, rozpojit, rozpojit se, znesvářit, znesvářit se, štěpit, rozdvojovat, rozpojovat, rozdělovat

disunity = nejednota, rozdvojenost, rozpolcenost, roztříštění, nesvornost

disvalue = nevážit si (čeho), nemít úctu k (3. p.), znehodnotit, podceňovat, znehodnocovat

ditcher = příkopové rýpadlo, hlubič příkopů, příkopová fréza, rýhovač, drenážní stroj


Next: ditching; dither; ditto; diurnal    electrification; electrify; electrodeposition