Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad disturb; disturbed; disturbing; disunion do češtiny


disturb = vyrušovat (4. p.), vyrušit (4. p.), porušit, rozrušit, narušit, zneklidnit, znepokojit, vzrušit, rozčilit, pomást, tropit (výtržnost nebo povyk), vyvést z rovnováhy

disturbed = rušený, vyrušený, zrušen, porušen, mentálně narušený, určený pro mentálně zaostalé, porušili, zrušil, rozbouřený, rozčilený, rozrušený, duševně nenormální

disturbing = rušení, rušicí, vytržení, znepokojující, rušící, zneklidňující


Next: disunite; disunity; disvalue; ditcher    electioneer; elective; elector