Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad distraught; distressed; distressful do češtiny


distraught = pološílený, bez sebe, zmatený, ve zmatku, zmítavý, zběsilý, roztržitý, plný úzkosti

distressed = smutný, nešťastný, sklíčený, mající vzhled starobylosti, mající umělou patinu, postižení, úzkostný, rozrušený, v nouzi

distressful = bolestný, trpící nouzí, nuzný, trpící, nešťastný, strastiplný, smutný


Next: distribute; distributing; distributive    elaborate; elaboration; elapse; elate