Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad distorted; distract; distracted; distraction do češtiny


distorted = zborcený, pokřivený, překroucený, zkreslený, zkřivený, deformovaný, porušený

distract = vyrušit, zneklidnit, pomást, odvrátit, odvrátit pozornost, rozrušit, pobláznit, odvést, rušit, pobavit, odvrácení, pobavení

distracted = šílený, zbavený smyslů, šílení, duchem nepřítomný, nepozorný, pomatený


Next: distraught; distressed; distressful    ejaculation; eject; ejection; eke