Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad distinguished; distinguishing; distort do češtiny


distinguished = rozlišovaný, slavný, významný, elegantní, vysoce postavený, vyznamenávající se, vybraný, vznešený, urozený, distingovaný, eminentní, uznávaný

distinguishing = rozlišující, rozlišování, odlišování, charakterizující, rozpoznávací, rozlišovací

distort = deformovat, zkroutit, překroutit, zprohýbat, znetvořit, pokřivit, pokroutit, zkreslit, zkomolit, křivit, vyvrtnout, bortit


Next: distorted; distract; distracted; distraction    egress; egression; eightfold; ejaculate