Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad distinctness; distinguish; distinguishable do češtiny


distinctness = jasnost, odlišnost, rozdílnost, individuálnost, individualita, určitost

distinguish = odlišit, vyniknout, charakterizovat, dělat rozdíl, vyznačovat, vyznamenat, rozeznat, rozpoznat, odlišovat, rozlišit, lišit, vyznačit

distinguishable = rozeznatelný, rozpoznatelný, odlišitelný, rozdělitelný, poznatelný, zřetelný


Next: distinguished; distinguishing; distort    egg; ego; egotism; egregious