Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad distinct; distinctive; distinctiveness do češtiny


distinct = odlišný, rozdílný, různý, jasný, rozhodný, přesný, výrazný, nesporný, vzácný, nevšední, pozoruhodný, typický

distinctive = výrazný, rozlišovací, význačný, charakteristický, elegantní, distingovaný, rozeznávací, zvláštní, svérázný, rozlišující, vyhraněný (rysy obličeje), individuální

distinctiveness = výraznost, rozlišitelnost, typický znak, osobitost, individuálnost, rázovitost


Next: distinctness; distinguish; distinguishable    effulgent; effuse; effusion; effusive