Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad distension; distention; distil; distiller do češtiny


distension = rozšíření, distenze, rozpětí, roztahování, nabývání, rozepětí

distention = rozšíření, rozpětí, naduření, roztahování, nafukování, rozpínání

distil = vytáhnout extrakt, udělat výtah, zhustit, podat zhuštěně, odkapávat, vydávat po kapkách, ronit, padat po kapkách, prýštit, řinout, kapat, nakapat


Next: distinct; distinctive; distinctiveness    efflux; effluxion; effortless; effulgence