Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad distemper; distempered; distend do češtiny


distemper = nedůtklivost, psinka, rozladit, nevolnost, vyvolat nepokoj, rozladění, malba temperou, nepokoj (polit. nebo sociální), špatná nálada, zmatek (polit. nebo sociální), choroba (zast.), nemoc (zast.)

distempered = nemocný, chorý, churavý, chorobně vypadající, chorobně zbarvený, rozladěný, roztrpčený


Next: distension; distention; distil; distiller    effloresce; efflorescence; effluence; effluent