Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad dissonance; dissonant; distaff; distasteful do češtiny


dissonance = nesoulad, neshoda, nelibozvuk, disonance, disharmonie, nelibozvučnost, nesouhlas

dissonant = disharmonický, neshodný, odlišný, nesouhlasící, skřípavý, nesouzvučný, nesouhlasný, protivný, nesouladný, odchylující se, disonantní

distaff = kuchyně (ženská práce, přen.), žena, ženy (hromad.), kužel, ženská práce

distasteful = ohavný, hnusný, zhnusený, nechutný, nepříjemný


Next: distemper; distempered; distend    effeteness; efficacious; efficient; effigy