Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad dissolution; dissolve; dissolved; dissolving do češtiny


dissolution = rozklad, zrušení, rozložení (na součástky), smrt, rozvázání (smlouvy), rozloučení (manželské), nevázanost, zhýralost, rušení, roztavení, rozředění, rozpad

dissolve = rozpustit se, rozplynout, rozplynout se, zmizet, odstranit, zrušit, likvidovat, anulovat, rozřešit, zničit, dojmout, vzít za srdce

dissolved = rozpuštěný, rozluštěný, rozplynulý, rozpuštěn, zředěný, roztavený


Next: dissonance; dissonant; distaff; distasteful    effervescence; effervescent; effete