Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad dissimilar; dissimilitude; dissimulate do češtiny


dissimilar = různý, rozdílný, odlišný, nestejný, nestejnorodý, různorodý, různocenný

dissimilitude = nepodobnost, různost, rozdílnost, odlišnost, nestejnost

dissimulate = tajit to, předstírat, přetvařovat se, simulovat, skrývat


Next: dissipate; dissipated; dissociable; dissociate    educate; educated; educational; educe