Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad disserve; dissever; dissidence; dissident do češtiny


disserve = nesloužit, špatně posloužit, prokázat špatnou službu, ublížit, uškodit, škodit

dissever = oddělit, odloučit, rozřezat, rozdělit (na kusy), odtrhnout, rozloučit, odřezávat

dissidence = rozdílnost (v názoru), odštěpení, odpadnutí (od církve), nejednotnost, rozkol, neshoda, rozkolnictví, odštěpenectví, disidentství, disidence


Next: dissimilar; dissimilitude; dissimulate    edifice; edify; edit; editorial