Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad dissent; dissenter; dissentient; dissenting do češtiny


dissent = disent (postoj, hnutí), nesouhlas, nesouhlasit, rozpor, neshodovat se, mít námitky, rozdílnost v názoru, různost názorů, rozkol, být jiného názoru, opozice proti, být jiného mínění

dissenter = rebelant, opozičník, jinověrec, rozkolník, odpadlík (od anglikánské církve), disident, disidentský, rozkolnice, disidentka

dissentient = odpadlík, nesouhlasný, nesouhlasící, nesouhlasící osoba, odpůrce, nespokojenec


Next: disserve; dissever; dissidence; dissident    edginess; edging; edgy; edict