Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad disrupting; disruption; disruptive; dissect do češtiny


disrupting = probití, přetržení, rozlomení, rozrušující, rozrušování

disruption = přerušení, porucha, trhlina, rozkol, rozpad, rozvrácení, roztržení, rozervání, prasknutí, rozvrat, zlom, protržení

disruptive = ničivý, trhavý, razantní trhavina, průrazný, rozrušující, rozkolnický, rozvratný, rušivý, ničící, působící přetržení


Next: dissected; dissecting; dissemble; disseminate    echo; eclectic; ecliptic; economization