Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad disrespect; disrobe; disrupt; disrupted do češtiny


disrespect = neúcta, neuctivost, nezdvořilost, urážka, projev neúcty, hrubost, zanedbávání, nedostatek respektu, nevážit si, nešetření, nedbání

disrobe = svléct se, odstrojit, odstrojit se, svléct, vysvléct se

disrupt = narušit, roztrhat, roztrhnout, roztrhnout se, rozervat, rozlomit, rozrušit, přervat, rozvrátit, zničit, rozložit, přerušovat

disrupted = porušil, porušený, přerušený, rozlomený, roztrhaný, rozvrácený


Next: disrupting; disruption; disruptive; dissect    ebulliency; ebullient; eccentricity; ecdysis