Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad disrepair do češtiny

disrepair = rozpad; havarijní stav; chátrání; špatná pověst
fall into disrepair = chátrat;

Příklady překladu slova "disrepair" z webu:

The disrepair was even here.  Dokonce i tady byla cesta ve špatném stavu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordissection   dissertation   disservice   dissipation   distance   distant   distillate   distillation