Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad dispossessed; dispossession; dispraise do češtiny


dispossessed = oloupený, vyděděný, odcizený, vykořenění, zbavený majetku, vykořeněný

dispossession = vyvlastnění, oloupení, loupení, loupež, uzurpace, odnětí držby, vypuzení, odnětí majetku

dispraise = podceňovat, hanět, odsuzovat, hana, snižování, odsuzování, podceňování, neschvalovat, tupit, potupa


Next: disproportion; disproportionate; disputation    earthwork; earthworm; earthy; ease