Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad disperser; dispersing; displace; displaceable do češtiny


disperser = rozprašovač, lékárník, automat (prodejní), vykonavatel (spravedlnosti ap.), prodejní automat, dispergovadlo, rozptylovadlo, emulgátor

dispersing = dispergující, rozbíhající se, rozčleňující, rozsévající, roztékající se, disperze, rozptylování, dispergování, distribuce, rozptýlení

displace = přesunout, vystěhovat, vyhnat (z domova), přestavit, odstavit, vytlačit, vyřadit, vyvrátit, sesadit, propustit, přeložit, vysídlit


Next: displaced; displayed; displease; displeasure    eager; eagerness; ear; earldom