Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad dispersed do češtiny

dispersed = rozptýlený; rozptýlil se; dispergovaný; disperzní; rozčleněný; rozehnaný; rozletěný; rozprášený; rozběhlý; rozptýlení; dispersní; roztroušený; rozprchlý; posunutá fáze
highly dispersed = vysoce dispersní; velmi jemně rozptýlený;

Příklady překladu slova "dispersed" z webu:

They sat dispersed in that hollow, huge, dusty blindness.  Seděli roztroušeni v té prázdné, ohromné, prašné slepotě.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordispersion   displacement   display   display unit   displays   disposal   disposed   disposition