Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad dispensatory; dispense; dispersal; disperse do češtiny


dispensatory = sbírka lékařských předpisů, dispenzatorium, farmakopéa, dispenzář, kniha lékařských předpisů

dispense = vydávat, rozdělit, připravit (a vydávat léky), osvobodit, zprostit, vyjmout, prominout, obejít se, vzdát se, zříct se, vykonávat (spravedlnost ap.), udělovat (svátosti)

dispersal = rozptýlení, rozptyl, detašované stanoviště, rozsévání, prostor rozptýlení, rozchod, disperze, rozšiřování, rozčleňování, rozprášení


Next: disperser; dispersing; displace; displaceable    dying; dyke; dynamite; dysfunction