Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad dispensable; dispensary; dispensation do češtiny


dispensable = prominutelný (círk.), disponibilní, volný (k použití), pominutelný, zbytečný, udělitelný, nezávazný

dispensary = ošetřovna (bezplatná), výdejna léků, prodejna lihovin, dispenzář (bezplatná lékařská poradna), dispensář, výdejna

dispensation = prominutí, rozdělování, zřeknutí se, rozdílení, zproštění (závazku), rozložení moci, zřízení, osvobození, vůle (boží), přidělování, vykonávání, provádění


Next: dispensatory; dispense; dispersal; disperse    dyadic; dye; dyed-in-the-wool; dyeing